Management integrat

Perfecţionare

Upgrade

ERP-ul tău la un click distanţă
  
  

Produse

SISTEMUL RAF

Sistemul RAF se bazeaza pe integrarea tuturor operatiunilor firmei in sistemul informatic. Flexibilitatea programului asigura independenta fiecarui departament dar si controlul total, impreuna cu integrarea datelor in sistemul central. Sistemul RAF este compus din mai multe module interdependente: CONTABILITATE, BUGET, GESTIUNE SI PRODUCTIE, PATRIMONIU, SALARII, SERVICE, MANAGEMENT, C.A.R.P., OFF_LINE, HELP  si SETARI. Toate documentele sunt introduse in sistem o singura data , programul asigurand legatura automata intre departamente si catre baza de date centrala. In acest fel toate operatiunile ( atat cele contabile cat si cele cantitativ-valorice, de patrimoniu, gestiune / productie / vanzari / logistica ) pot fi urmarite in timp real, informatiile fiind disponibile in intregul sistem pana la nivel managerial.

Facilitati:
– sistem integrat;
– contabilitate conforma standardelor romanesti si internationale;
– buget, conform OMF 2021 / 2013 ( forexebug) ca si legislatiei precedente;
– productie cu specific universal : lansare pe comanda interna,  retete de fabricatie, de pe stoc
– productie cu specific particular : solutii personalizate
– gestiune multipa : marfa, obiecte de inventar, materii prime, produse finite, materiale consumabile
– multi-firma, multi-utilizator;
– flexibilitate in utilizare;
– securitatea accesului la informatie;
– salvari/restaurari baza de date ( automat si explicit);
– import si export de date (format intern si/sau extern);
– implementare rapida.

CARACTERISTICI GENERALE

Sistem integrat 
•  Este un program de gestiune economica si management al afacerii pentru companiile mici si mijlocii care activeaza pe piata romaneasca
•  Cuprinde functionalitati de contabilitate, gestiune, vanzari, aprovizionare, management, ce opereaza simultan pe aceleasi colectii de date
Contabilitate conforma standardelor romanesti si international 
•  Asigura controlul contabilitatii in ambele sisteme: romanesc (Balanta de verificare, Note Contabile, Jurnale, etc.) si international (IAS si GAAP – Balance Sheet, Profit&Loss, Trial Balance, etc.)
Buget conf. OMF 2021/2013 ( Forexebug ) ca si legislatiei precedente
•  Permite initierea, rectificarea si executia bugetelor diferentiate pe surse, distinct pe sectoare buget.    Productie cu specific universal : lansare pe comanda interna,  retete de fabricatie, de pe stoc        •  Permite pregatirea – lansarea productiei pe unul sau mai multe nivele : produs – ansamblu – reper.       •  Comenzi interne : de la minimum o livrare atemporala, la maximum productia per total luna sau fara.    •  Lansare conform retete de fabricatie, de la una sau mai multe gestiuni de materii prime si materiale.     •  Lansare prin selectie de pe stoc, de la una sau mai multe gestiuni de materii prime si materiale.            •  Evidenta costurilor de fabricatie, dinamic, functie de preturile reale de pe stoc la moment lansare.    Productie cu specific particular : solutii personalizate, functie de specific si procese tehnologice. •  Solutia se dezvolta potrivit specificatiilor Beneficiarului (ex. productie de masa – Profile termopan etc);
Gestiune multipa : marfa, obiecte de inventar, materii prime, produse finite, materiale consumabile •  Permite gestiunea concomitenta a tuturor categoriilor de produse, in gestiuni distincte sau complexe.       •  Gestiunea Intrarilor = N.I.R. multiplu, Gestiunea Iesirilor = Facturi, BC, BF multiple (solutii ”cameleon”).       Multi-firma, multi-utilizator 
•  Cu acelasi program pot fi gestionate simultan un numar nelimitat de unitati ( firme )
•  Optional, dispune de solutii complexe de Centralizare, dupa caz, intr-una din unitati sau distinct.
•  Programul permite accesarea simultana a aceleiasi functii a programului, de catre un numar nelimitat de utilizatori.
Adaptat legislatiei curente
•  Sistemul este adaptat legislatiei romane, fiind in permanenta actualizat conform noilor cerinte legilative.
Flexibilitate in utilizare 
Programul permite o utilizare facila a interfetei
•  Dispune de multiple comenzi prin taste functionale, dublate de butoane pentru utilizare mouse.
•  Dispune de butoane tip HELP local, de context, complementare HELP –ului general.
Securitatea accesului la informatie 
•  Protectia sistemului este asigurata prin parole la nivele de utilizare adaptabile specificatiilor userilor.
Salvari / restaurari baza de date 
•  Programul dispune de facilitati interne de salvare normala / comprimata si de restaurare a datelor de pe suporturi interne si/sau externe
•  Permite consolidarea informatiilor de la sediile din teritoriu catre sediul central (transmisia datelor se poate face prin modem, Internet, dischete etc.)
Viteza si siguranta 
•  Atat limbajul de programare folosit, FoxPro cat si siguranta organizarii bazelor de date DBF cu ajutorul tehnologiei Pascal, asigura programului viteza in exploatare, fiind in acelasi timp disponibil pentru adaptari specifice
•  In cazul in care se repecta conditiile de utilizare sistemul nu permite pierderea sau alterarea informatiilor.
•  Accesarea mediata la bazele de date nationale (ANAF, CNAS).
•  Pentru userii mari : solutii accesare – gestiune baze MySQL Server, retele locale si / sau internet.
Import si export de date 
•  Permite importul si exportul de date din si catre alte programe.
Implementare rapida 
•  Experienta acumulata de Placebo , precum si flexibilitatea programului, pot garanta folosirea acestuia in diverse domenii de activitate, in conditiile unei implementari rapide si cu rezultate deosebite.

Arhitectura

Sistemul RAF se bazeaza pe integrarea tuturor operatiunilor firmei in sistemul informatic. Flexibilitatea programului asigura independenta fiecarui departament dar si controlul total, impreuna cu integrarea datelor in sistemul central.
Sistemul RAF este compus din mai multe module interdependente: CONTABILITATE, BUGET, GESTIUNE SI PRODUCTIE, PATRIMONIU, SALARII, SERVICE, MANAGEMENT, C.A.R.P., OFF_LINE, HELP  si SETARI. Toate documentele sunt introduse in sistem o singura data , programul asigurand legatura automata intre departamente si catre baza de date centrala. Automat, se inregistreaza data, ora si operatorul care a intervenit la fiecare tranzactie distincta. In acest fel toate operatiunile ( atat cele contabile cat si cele de gestiune / productie / vanzari / logistica ) pot fi urmarite in timp real, informatiile fiind disponibile in intregul sistem pana la nivel managerial

Functionalitati

  1. a) Contabilitate

Definitii de conturi 
In acest submodul se defineste planul de conturi (conturi sintetice de grad I si II, conturi analitice), si:
•  Se codifica clientii, furnizorii, debitorii, s.a.m.d. pe grupe, sub-grupe sau alte categorii
•  Se introduc date suplimentare despre acestia (adresa, telefon, oras, profil, cod fiscal, s.a.)
Note contabile ( Note Jurnal ) N.C.
In acest submodul se fac inregistrarile contabile curente, automat echilibrate
Operatiunile contabile pot fi predefinite folosind monagrafii contabile simple sau compuse care sa ajute operatorul la introducerea datelor.
Incasari si plati: operatii de casierie prin numerar, CEC-uri, ordine de plata, carti de credit.
Sistem Decontari : parteneri tip 401 = Furnizori si/sau tip 411=Clienti, cu baze Componente Sold.
Gestiune N.C. derivate din sub_module precum : Gestiune, Patrimoniu, Salarii, Servicii etc.
Jurnale TVA global-valorice :
Cumparari global – valorice, optional converite in N.C.
Vanzari global – valorice, optional converite in N.C.
Gestiune J.TVA derivate din sub_module precum : Gestiune, Patrimoniu, Servicii etc.
Balante fiscale consolidate : Vanzari, Cumparari
Declaratii fiscale consolidate : D.300, D.394, D.390, D.392/A_B etc.
Rapoarte predefinite 
•  Liste (planul de conturi, liste alfabetice clienti / furnizori, etc.)
•  Fise de cont analitic / repartitori
•  Balante de verificare sintetice / analitice (cu 3, 4, sau 5 egalitati)
•  Jurnal de vanzari / cumparari si Balante Fiscale TVA
•  Fisa sah / Carte Mare
•  Circuit financiar / prognoze (registru de casa, banca, previziuni incasari si plati)
•  Analiza pe clienti / furnizori in lei / valuta – analiza facturi neachitate, debite FIFO etc
•  Raport neincasate
Conform standardelor internationale (IAS si GAAP) pot fi emise automat o serie de rapoarte (Profit & Loss, Balance Sheet, Trial Balance, etc.) atit in lei cit si in orice alta moneda straina fara a necesita operatiuni contabile suplimentare.
Cursuri de schimb valutar 
Sistemul include o tabela de cursuri de schimb pentru un numar nelimitat de monede straine ce permite reevaluarea tranzactiilor din/in orice moneda, inclusiv determinarea calculului diferentelor provenite din modificarea cursului valutar.

a1) SEVA : pregatire – lansare – facturare productie de servicii

Definitii SEVA – In acest submodul se vor defini:
•  Contractele de prestari servicii la nivel de Client = punctual ( ne-criterial ) de maxima generalitate            •  Contractele de prestari servicii la nivel de Clienti omogeni dupa criterii predefinite : utilitati publice ( apa, canal, salubritate ), alimentare cu energie electrica, gaze s.a.                                                         Procedee specifice 
Permite lansarea individuala a productiei de servicii ( criterii minime : client, eventual agent )                   Permite lansarea multi-criteriala a productiei de servicii : categorii ( pers. fizice, pers. Juridice, bugetari ), locatii ( strazi, localitati mici, zone geografice ), mecanisme urmarire ( agenti comerciali ) s.a.                                                                                                   Permite urmarirea si decontarea productiei de servicii lansate, inclusiv cu plata in avans                           Permite calculul, gestionarea si urmarirea majorarilor de intarziere ( penalitati ) potrivit legislatiei                   Rapoarte SEVA : 
•  Editare Facturi prestari servicii, optional : inclusiv majorarile – penalitatile de intarziere aferente perioadei curente – scadente
•  Editare Scadentar Facturi prestari servicii emise anterior, in curs de decontare, ajunse la scadenta
•  Editare alte rapoarte specifice si/sau optionale

  1. b) Gestiune

Definitii de gestiune 
In acest submodul se vor defini:
•  Nomenclatorul de produse / repere (codificari pe grupe, sub-grupe, clase si categorii de produse, etc.) si alte informatii specifice fiecarui produs / reper in parte (stoc optim si stoc de siguranta, liste multiple de preturi in lei / valuta, cod de bare, locatie depozit, discount-uri specifice, etc.)
•  Nomenclatorul de gestiuni : marfa, consumabile, obiecte de inventar, algoritm agreat de calcul stoc etc Documente specifice 
Permite emiterea cu ajutorul calculatorului a documentelor fiscale si evidentierea tuturor miscarilor aferente acestora in mod automat si in timp real, atat in gestiune (cantitativ si valoric) cat si in contabilitate, fara alte operatii suplimentare:
•  Vanzari: facturi, avize de expeditie, oferte, comenzi etc.
•  Cumparari: NIR, oferte, comenzi, cotatii etc.
•  Transferuri: transfer de marfa intre gestiuni, retur de marfa de la clienti / catre furnizori, modificari de inventar, s.a.
Rapoarte Gestiune: 
•  Liste (de articole, de preturi, categorii de articole, preturi speciale, etc.)
•  Miscari (fise de magazie, intrari, iesiri, etc.)
•  Rapoarte de stocuri (pe depozite, pe agent, pe grupe de produse s.a.)
•  Rapoarte de vanzari si cumparari (pe agent, pe filiala, pe clienti, pe produse, etc.)
•  Calcul costuri stoc ( FIFO, LIFO, mediu ponderat), balanta de gestiune
•  Articole fara miscari, articole cu miscari lente
•  Cele mai bine vandute produse (Raport ABC – cantitativ, valoric sau dupa profit
•  Managementul comenzilor si livrarilor – urmarire inchidere documente
•  Necesar de aprovizionare
•  Stocuri prognozate
•  Calcul automat al pretului la marfurile de import.
•  Balanta analitica cantitativ
•  Valorica pe gestiuni si conturi de baza
•  Lista analitica si nota contabila a intrarilor , pe surse
•  Lista analitica si nota contabila a iesirilor , pe destinatii
•  Situatia analitica a stocurilor , la finele lunii
•  Situatia analitica a stocurilor fara miscare

b1) Productie

Definitii de productie 
In acest submodul se vor defini:
•  Retetele de fabricatie : Produse / Ansamble / Repere ( pe unul sau mai multe nivele )
•  Comenzi de fabricatie : zilnic si / sau periodic – lunar  – multi-lunar                                                                         •  Fluxul productiei de semi-fabricate : centrat pe Comenzi si / sau pe flux, cu stocuri intermediare             •  Sistemul de Lansare fabricatie : distinct pe Comenzi si / sau Global : periodic – lunar                                                                                   •  Specificarea gestiunilor  de materii prime : distinct si/sau global ( nu conteaza gestiunea )                                                                                   Procedee specifice 
Permite calculul COSTURILOR DE FABRICATIE pentru fiecare Reper / Ansamblu / Produs finit lansat Permite Lansarea productiei de masa, impredictibile, prin ”Metoda Retrograda” : vanzare – comenzi Permite evaluarea costului vanzarilor post – lansare, realizate prin ”Metoda Retrograda”                      Permite rezolvarea facila a unor utilitati suplimentare:
•  Devize : per Comanda sau per Produs, inclusiv manopera, evaluata fix / procentual
•  Calculatii de Pret  inclusiv taxele legale ( TVA ) ca si anexe ale facturilor emise in contul Beneficiarilor  Rapoarte Productie : 
•  Editare Retete de fabricatie
•  Editare Comenzi de fabricatie
•  Editare Raport de Lansare ( consumuri de fabricatie )
•  Editare Raport de Productie realizata ( Receptie Produse Finite )
•  Editare Raport mixt : Consum si Productie realizata
•  Rapoarte de avertizare Lansare Productie : stocurile insuficiente etc.

  1. c) Patrimoniu

Modulul patrimoniu se refera la operatiunile privind inregistrarea, amortizarea si evidenta mijloacelor fixe.
Se poate defini in cadrul acestui modul nomenclatoarele de mijloace fixe, grupele mijloacelor fixe etc
Se pot utiliza o serie de operatiuni specifice cum ar fi : intrarea mijlocului fix, marirea sau micsorarea valorii unui mijloc fix, perioade de conservare a mijlocului fix etc
Sistemul va calcula si inregistra automat amortizarea mijloacelor fixe, lunar, cu evidenta anuala si totala.
Optional : sistemul va re-evalua automat valoarea de inventar a mijloacelor fixe, conform legislatiei sau va inregistra re-evaluarile efectuate off-line ( prin expertize de specialitate ).
Rapoarte existente:
•  Stocuri inițiale mijloace fixe
•  N.I.R. mijloace fixe
•  fisa mijlocului fix
•  balanta mijloacelor fixe : pe gestiuni, clase , posesori etc.
•  alte rapoarte specifice : mijloace fixe intrate, iesite, amortizate, ne-amortizate etc.

  1. d) Salarii si management de personal

Modulul de salarii contine o serie de parametrii setabili cu privire la grila de impozitare, precum si la procentele care se aplica pentru calcularea diferitelor taxe si impozite CAS, SOMAJ, FD SANATATE etc
In cadrul acestui modul se pot defini nomeclatoarele de salariati, nomenclatoarele de meserii etc pe baza carora se vor calcula salariile conform legislatiei in vigoare.
Rapoarte Existente 
– Lista de plata a avansurilor din salariu ;
– Lista de plata a primelor cuvenite ;
– Lista drepturilor brute cuvenite , conform pontajului , pe loc de plata si recapitulatie;
– Lista retinerilor din salarii , pe tipuri de rate ;
– Drepturile nete , calculate in variante optionale ;
– Stat plata pe loc de plata ;
– Recapitulatie stat plata : permanenti / colaboratori ;
– Fluturasi plata individuali si liste semnaturi ;
– Calculatie C.A.S. si alte datorii catre buget ;
– Fise fiscale F1 si F2 ;
– Liste aditionale cu retinerile de virat , potrivit criteriilor dorite
– Liste cu veniturile anuale pe activitati, C.O. etc.

Raportari Automate : D.112, D.205 ( inclusiv venituri din alte surse : arenda etc

  1. e) Administrare

Acest modul are ca si functionalitate posibilitatea setarii unor parametrii generali la nivelul sistemului, precum si in cazul in care apar probleme in operarea cu sistemul sa identifice si sa repare automat o serie de erori ce pot aparea din utilizare defectuoasa a sistemului sau datorita unor conditii nefavorabile (socuri electrice, termice etc).

Lasă un răspuns