Management integrat

Perfecţionare

Upgrade

ERP-ul tău la un click distanţă
  
  

Raf Buget

RAF BUGET

1.1 BUGET – A.L.O.P. si executia Bugetului:

Modul Bugete – A.L.O.P este un modul dedicat instutiilor publice. Acesta va permite evidentierea distincta pe fiecare tip de buget : Stat (01), Local (02) (anterior OMF 2021 mai existau bugetele : Subvenţionat & Autofinanţat (10), Fonduri externe nerambursabile (08), Credite Externe şi Interne Rambursabile (06-07)).

Organizare generală :

Dat fiind că acelaşi Capitol ( subdiviziune ) poate exista, în principiu, in oricare tip de buget, este util să organizam cât mai adecvat procesarea, funcţie de context. De exemplu, SPORTUL poate exista la nivelul unui buget Central, ca şi 67010501, la nivelul unui buget local, ca şi 67020501 ( anterior OMF 2021 : cel mai frecvent la nivelul unui buget subvenţionat, ca şi 67100501, dar şi în cadrul unui buget cu fonduri exeterne ne-rambursabile, ca şi 67080501, poate chiar la nivelul unui buget beneficiar de credite interne sau externe rambursabile (ca şi 67060501, respectiv 67070501)). Sistemul RAF Buget vă permite să optaţi pentru cel puţin 2 variante de organizare, chiar şi în situaţia în care beneficiaţi de toate tipurile de finanţare, pentru aceeaşi subdiviziune :

  1. a) Varianta “separat, dar împreună” : fiecare din cele 2 (6) subdiviziuni se procesează distinct, respectiv în modulele de buget Central (stat), Local (Anterior OMF 2021 : Subventionat, Fonduri externe nerambursabile, Credite Externe şi Interne Rambursabile), în toate fazele; dar, la final, toate acestea se pot centraliza – cumulat ca şi Buget Centralizat , ce va include, prin cumulare pe capitol 67 şi/sau diviziune 670105, toate cele 2 (6) bugete relativ distincte, inclusiv 67010501.
  2. b) Varianta “împreună, dar separat” = uzuala anterior OMF 2021 : în modulul buget subvenţionat, subdiviziunea 67100501 se va “sub_divide” pe surse , ex. 67100501/1 – Stat, 67100501/2 – local, 67100501/3 – subvenţionat, 67100501/4 – venituri proprii ; doar sursele externe ne-rambursabile, ca şi creditele rambursabile, trebuind să fie procesate în modulele specializate respective, pe motiv de specific al formularelor de buget-venituri, în care acestea trebuie dezvoltate, potrivit uzanţelor. În această variantă, primele 4 bugete vor fi procesate sub acelaşi simbol ( cod ), dar pe “surse” distincte, rezultatul fiind că vom avea 4 execuţii separate, pe fiecare sursă, dar şi o alta, cumulată, pe subdiviziunea 67100501, iar ultima, cumulată la nivel de buget Central ( stat ), respectiv pe 6701, deci, le va “împreuna” pe toate cele 6

 

Fazele procesării fiecărui tip de buget:

La începutul anului fiscal, se verifică – actualizează formularele de Venituri şi Cheltuieli, pentru fiecare tip de buget, precum şi Formularul de Detaliere a Cheltuielilor, ca şi baze de date calculabile, conform celor emise de M.F.

Se creează Bugetul Iniţial Anual ( Venituri & Cheltuieli + Detaliere Cheltuieli ), pentru fiecare subdiviziune, după care programul extrage automat cumulări pe diviziuni şi/sau capitole.

In fiecare luna se închide bugetul ( re calculat ), fie că nu există Rectificări ( “Inchidere fără rectificări” ), fie că se efectuează Rectificări ( “Închidere buget rectificat” : numărul de rectificări fiind limitat la una pe zi; în practică, ne-existând mai mult de 3-4 rectificări – transferuri pe lună ).

A.L.O.P. “manual” : optional, zilnic se operează angajamentele şi plăţile aflate în derulare, dar se mai pot înregistra şi documente off-angajamente, off-plată, care trebuie să figureze în Registrul C.F.P.                (contracte), editându-se operativ cele 3 Anexe, după caz, iar la finele lunii, Registrul de control, Monitorizari ( de regulă, la Titlul 10; dar şi la alte titluri ), potrivit necesităţilor, precum şi fişele în partidă simplă a celor două conturi A.F.B. implicate : 8067, 8067. Creditele Bugetare Aprobate, se înregistrează cronologic în Contabilitatea A.F.B., potrivit alimentărilor: dat fiind că acestea se efectuează la nivel de Titlu ( 10, 20 etc ), sistemul RAF efectuează automat repartizarea lor pe articolele titlului respectiv, după 3 criterii, distinct şi/sau mixt : Criteriul Bugetului Aprobat, Criteriul Plaţilor Efectuate, respectiv, Criteriul Bugetului Aprobat vs Plaţile efectuate în lună; repartiţii, ce au exclusiv un rol de analiză, în vederea eventualelor rectificări ce se impun, după caz ;

A.L.O.P. Derivat : in funcţie de organizarea concretă a procesărilor, tranzacţiile de tip “ALOP” se pot importa şi din alte module RAF : Contabilitate ( Plăţi) , Gestiune, Patrimoniu, Salarii ( Angajamente), iar în acest caz se Cumulează “ALOP”-urile, ca şi “ALOP Cumulat”, de unde se printează Anexele 1,2,3, după recalculare vs Buget, spre a se acoperi optim necesarul şi calcula exact disponibilul rămas la nivelul fiecărui Articol;

Pe baza analizei supra şi intercorelate a ansamblului Buget – A.L.O.P. – Contabilitate, se pot extrage “punctaje” operative ale execuţiei fiecărui alineat, astfel încât managerul bugetului respectiv să poată determina momenul şi sensul optim al suplimentărilor, diminuărilor sau transferurilor necesare pentru fiecare sub_diviziune, titlu, articol, sub_articol, funcţie de dinamica procesului economic-financiar real.

Contabilizare A.L.O.P. : opţiunea permite transformarea şi înregistrarea în Contabilitate a tranzacţiilor “manuale”, sub formă de articole sau “Note” contabile aferente Plăţilor , Angajamentelor şi Cheltuielilor contate corespunzător; respectiv, în Jurnalul de Cumpărări (cazul unităţilor auto-finanţate, plătitoare de T.V.A.).

Execuţia Bugetului se poate calcula si verifica în orice moment dacă sunt îndeplinite condiţiile minimale : bugetul este închis-rectificat, A.L.O.P. este operat la zi, iar balanţa contabilă a fost calculată pe luna respectivă.

Procesarea “Integrată” a informaţiilor, permite editarea Fişei Complete a Bugetului, ce evideţiază, atât la nivel analitic, cât şi sintetic, jurnalul complet al procesărilor : Bugetul, Angajamentele asumate, Plăţile efectuate şi Cheltuielile efectiv înregistrate în contabilitate, de la nivel de document primar – la sinteze lunar – trimestrial – anuale , pe subdiviziuni, titluri, articole, subarticole şi alineate bugetare.

Opţional, Contabilizarea A.F.B. permite calculul automat, în partidă dublă ( folosind Cont Corespondent de legătură ), a “Notelor Contabile”, Balanţelor Sintetic – analitice, precum şi a Fişelor Analitice, pe întreaga perioadă fiscală ( anul calendaristic ), a celor 3 conturi din afara bilanţului ( 8060, 8066, 8067 ).

Lasă un răspuns