Management integrat

Perfecţionare

Upgrade

ERP-ul tău la un click distanţă
  
  

Raf Comercial

RAF COMERCIAL

Modul contabilitate global-valorică :

Înregistrare global-valorică a oricărui tip de document financiar-contabil, în trei modalităţi principale:

 

 1. Operaţii specific contabile( cont debitor = cont creditor )
 • UNIVERSALE (cele mai simple): înregistrare la nivel de cont sintetic şi/sau analitic.
 • SPECIALIZATE : CASA + BANCA, înregistrare la nivel de cont sintetic şi / sau analitic.
 • REPARTITORI: similar celor universale, cu posibilitatea lucrului cu repartitori.
 • SPECIALIZATE : CASA + BANCA, înregistrare la nivel de cont sintetic şi / sau analitic + Repartitori      ( Furnizori , Incasatori / Platitori , Centre Cost ).

 

 1. Operaţii tip JURNAL T.V.A.unde se înregistrează toate tranzacţiile purtătoare de T.V.A., care se pot “închide” ( transfera ) în Contabilitate sub forma clasicelor “note contabile”:
 • In LEI: se înregistrează vânzările şi cumpărările efectuate în lei. Prin accesarea unei opţiuni de “închidere” (transfer), aceste tranzacţii vor fi transformate AUTOMAT în înregistrări contabile în lei, care vor intra în calculul balanţei sintetice, fişei şi orice alte situaţii necesare.
 • In VALUTĂ: se înregistrează vânzările şi cumpărările efectuate în orice tip de valută. Prin accesarea unei opţiuni de “închidere” ( transfer ), aceste tranzacţii vor fi transformate AUTOMAT în înregistrări contabile în lei şi valută, care vor intra în calculul balanţei sintetice, fişei şi orice alte situaţii necesare atât în lei cât şi în valutele folosite.
 • Opţional : jurnal T.V.A. extra-contabil, dacă se doreşte verificarea suplimentară a balanţei sintetice, sau anumite tranzacţii ce au fost operate din greşeală direct în contabilitate şi se doreşte apariţia lor în jurnalul de T.V.A.
 1. Import automat din alte module, operational printr-o simplă setare pe panoul Parametrilor de Inchidere, sau prin includere explicită, din :
 • Jurnale T.V.A. ( N.C. rezultate )
 • Gestiune ( N.C. + Jurnale T.V.A. din : N.I.R.-uri, Facturi Vânzare, Consumuri, O.I.F., Casari etc )
 • O.P. ( Angajamente, Plati, Cheltuieli, Deconturi )
 • PATRIMONIU ( Intrari / Iesiri, amortisment, re-evaluare M.F. )

Rapoarte modul contabilitate în lei şi valute

Sistemul RAF pune la dispozitia utilizatorilor setul complet de rapoarte si situatii contabile necesare pentru managementul financiar-contabil al institutiei. Dintre acestea amintim balanţe contabil (sintetice, analitice, pe repartitori), fişe sintetice, analitice, pe repartitori, exacte sau globale, Registre jurnal, Registru casă, Registru bancă, Registru cartea Mare – Şah, Note Jurnal lunare, Declaraţii : D394, D392A, D392B, D390, Jurnale de Cumpărări, Jurnale de Vânzari, C.F.I. si altele.

Gestiune cantitativ – valorică

Modulul de gestiunea stocurilor permite exercitarea unui control strict si o urmarire detaliata a stocului la toate nivelurile. Sistemul RAF permite gestiunea tuturor elementelor stocabile cum ar fi marfă EN-GROSS, marfă EN-DETAIL (la preţ de vânzare cu amănuntul); produse finite (la preţ de producător fără T.V.A.); materii, materiale, obiecte de inventor. Pe langa managementul cantitativ al stocurilor, aplicatia va permite si efectuarea de tranzactii (cumpărări, vânzări) doar la nivel valoric.

Parametrizarea facila a sistemului permite crearea a gestiuni separate in functie de clasa contabila a elementelor de gestiune (obiecte de inventar, materiale consumabile etc…) dar si in functie de alte criterii relevante pentru D.S.P cum ar fi unitati de organizare administrativa         (departament salarizare, departament contabilitate) sau locatii in cadrul institutiei (birouri nr. …; sala de protocol etc…).

 

Tranzactii tip intrare

N.I.R. STANDARD – receptii Cumparari cantitativ – valorice in gestiuni omogene ( numai marfa , numai materiale )

N.I.R. MULTIPLU – receptii Cumparari cantitativ – valorice in gestiuni ne-omogene ( marfa si materiale ), care provin de la acelasi Frunizor, dar se inregistreaza in gestiuni diferite

ALTE INTRARI – intrari diverse , cumparate de la furnizori in baza bonului fiscal

 

Tranzactii tip iesire

FACTURI articole stocabile

FACTURI articole nestocabile – facturarea serviciilor

BONURI FISCALE – de pe stoc en-detail, prin transfer ( gestiune en-gross )

CONSUMURI – creare Bonuri de Consum

ALTE IESIRI = diverse alte iesiri ( deprecieri , consum propriu etc.)

 

Generare bon de consum in baza notei de intrare receptie

Sistemul pune la dispozitie utilizatorilor optiunea de creare automata a bonurilor de consum pe baza unei receptii introduse prin N.I.R.

 

Transferuri intre gestiuni

Transfer materiale si marfa dintr-o gestiune in alta. Cazuri speciale de transferuri: O.I.F. ( Obiecte de Inventar în folosinţă ).

Tranzactii valorice

Se pot efectua operatii global – valorice inregistrate in Gestiune ( Cumpărări , Vânzări, Încasări, Plăţi, Diverse ), cu emiterea documentelor adiacente: facturi, chitanţe, dispozitie de incasare si dispozitie de plata

 

Balanta de stocuri

Calcul automat si imprimare a raportului balanta cantitativ-valorica, pe gestiuni si pe familii contabile, cu rulaje anterioare și cumulate în lună.

 

Fisa magazie

Calcul, consultare si imprimare a fiselor de magazie pe gestiuni si familii contabile

 

Obiecte de inventar în gestiune

Se recepţionează la fel ca şi consumabilele, dar se procesează distinct darea în folosinţă ( la posesori nominali sau pe locuri de folosinţă generice, precum “birou financiar-contabil”).

Receptie – N.I.R. contabilizare : 3031 / analitic = 401

Dare in folosinta: 3032 / posesor = 3031 / analitic – se descarcă gestiunea si automat se încarcă posesorul

Transfer obiecte de inventar intre posesori – transfer intre 2 posesori si/sau 2 locuri folosinţă, se opereaza normal, in NEGRU , rezultand: 3032 / posesor-2 = 3032 / posesor-1

Casare obiecte de inventar de la posesor , in care caz se returnează obiectele de inventar în gestiune, descărcând posesorul, iar gestiunea se descarcă prin casare :

3032 / posesor = 3031 / gestiune – valoare ROŞU = retur de la posesor

603 / c.cost     = 3031 / gestiune – valoare NEGRU = casare din gestiune

 

Productie : optional, prin organizarea de Retete de fabricatie si emitere Comenzi de fabricatie

Rezultatul informational al productiei : Bonuri de Consum ( materii prime, materiale, semifabricate ), N.I.R.P.F. – receptie pe stoc a productiei finite si semifabricatelor lansate

 Contabilizare a tranzactiilor din modulul de gestiune

Inregistrarea automata a tranzactii cantitativ-valorice in jurnalele de TVA si note jurnal, ce intra mai apoi in calcul balantei contabile.

Diferente de calcul N.I.R. – se calculeaza nota contabila de diferente pentru corectia diferentelor si pentru asigurarea soldului corect al furnizorilor , corectat cu diferentele +/- rezultate din calcul, in raport cu suma inscrisa pe facturi.

Diferente de calcul facturi – se calculeaza nota contabila de diferente pentru corectia diferentelor si pentru asigurarea soldului corect al furnizorilor , corectat cu diferentele +/- rezultate din calcul, in raport cu suma inscrisa pe facturi.

 

Patrimoniu

Sistemul RAF permite evidenţa mijloacelor fixe si calculul amortismentului aferent, după toate metodele legale (Liniară, Ad1, Ad2, Accelerată) si pune la dispozitie setul complet de situaţii necesare evidenţei tehnic operative dar si a evidentei la nivelul utilizatorilor de mijloace fixe (dacă este cazul).

 

Contabilizare mijloace fixe

Accesând operaţiunea de “Contabilizare”, tranzacţiile cantitativ-valorice aferente Intrărilor-Ieşirilor, precum şi amortismentul, se regasesc automat în Jurnal T.V.A. şi la nivelul inregistrărilor contabile, care vor intra mai departe în calculul balanţei sintetice, a fişelor contabile şi oricaror alte situaţii necesare. Gestiunile de mijloace fixe se organizează în cazul unităţilor bugetare dupa cum urmeaza: patrimoniu propriu amortizabil, patrimoniu public sau naţional, care nu se amortizează, după caz.

Lasă un răspuns